Borgen & opschalen

Eén van de grootste uitdagingen binnen e-health implementaties is te komen van een proeftuin naar opschaling en standaard gebruik. Tegelijk is het een van de belangrijkste stappen om te zetten, omdat je pas echt de vruchten plukt van de implementatie van e-health als je deze op grotere schaal aan kunt bieden. Een belangrijke notie rond opschaling is dat je opschuift van ontwerpen/uitproberen/bijstellen naar breder en meer gestandaardiseerd implementeren. In deze fase introduceer je de online zorg ook aan medewerkers en cliënten die misschien niet direct in de voorhoede liepen of er enthousiast waren. Dat gegeven heeft een impact op de wijze en snelheid waarmee je kunt opschalen en is iets om rekening mee te houden in je aanpak.

Het kan gaan om een opschaling in aantallen medewerkers en cliënten dat gebruikmaakt van de online zorg, maar bijvoorbeeld ook om een uitbreiding van de toepassing naar meerdere doelgroepen of de inzet van uitgebreidere functionaliteiten binnen een doelgroep. Welke vorm van opschaling je ook voor ogen hebt, we begeleiden dit proces altijd gefaseerd en gestructureerd, vanuit het perspectief 'wat creëert waarde voor de doelgroep?' De opschalingsstrategie is afhankelijk van doel en type e-health waar het om gaat. Een cliëntportaal schaal je bijvoorbeeld anders op dan videoconsults. We hebben veel ervaring met duurzaam opschalen en borging in processen en handelswijze binnen teams. We ondersteunen je graag met het opstellen van een gedegen opschalingsstrategie en de uitvoering ervan.