Implementeren

Ook op plekken waar alle randvoorwaarden op orde zijn, blijkt werkelijk veranderen moeilijk. Omdat zorgprofessionals zo hun eigen gedachten en overtuigingen hebben over e-health, maar ook omdat het starten met blended hulpverlenen feitelijk een organisatieverandering betekent. Met de introductie van e-health raak je aan de kern van het werk van hulpverleners. Dat heeft een andere impact dan bijvoorbeeld de introductie van een nieuw registratiesysteem. Het vraagt een veranderkundige aanpak in de breedte van de bedrijfsvoering. E-health ├ęcht laten landen betekent een (her)ontwerp van processen, nieuwe werkafspraken, nieuwe communicatie, een nieuwe manier van opleiden, nieuwe informatie verzamelen en anders sturen. En uiteraard moeten de technische en praktische randvoorwaarden op orde zijn. De techniek moet zo makkelijk en soepel mogelijk werken.

De sleutel tot succesvolle implementatie ligt uiteindelijk bij professionals. Hun enthousiasme en vaardigheden zijn van doorslaggevend belang, zo blijkt keer op keer. En niet onbelangrijk: de vraag 'what's in it for me?' Een medewerker die zelf geen voordeel ervaart van blended werken, zal de nieuwe werkwijze niet omarmen. Kennis, vaardigheden en een positieve attitude van medewerkers zijn dus essentieel. Je kunt niet verwachten dat dat uit zichzelf ontstaat, daar moet je actief op sturen en in begeleiden.

We helpen je snel en praktisch op gang. Dat doen we door intensieve startbegeleiding te bieden. Denk aan webinars voor het team, uitlegvideos, intervisie en videomeetings met de projectgroep. We helpen je in de voorbereiding met oa. doelen stellen, het ontwikkelen van nieuwe werkprocessen en -afspraken, interne en externe communicatie, randvoorwaarden etc. We ondersteunen in het onboarding-proces van de medewerkers. Medewerkers worden methodisch en praktisch getraind. Na de kick-off ondersteunen we door voortgang te monitoren, support te leveren, ervaringen op te halen en op basis daarvan verdiepende sessies aan te bieden.