Hulpverlenen via chat

Chathulpverlening

Voor cliënten is chatten een laagdrempelige manier om contact met je te hebben. Mensen zijn sneller geneigd schaamtevolle of gevoelige problematiek te bespreken. Je kunt via een chatgesprek soms zelfs sneller tot de kern van een probleem komen dan face-to-face. Er zijn ook aandachtspunten bij hulpverlenen via chat. Je mist relevante non-verbale informatie. Nog belangrijker dus om goed aan te blijven sluiten, zodat je ruis voorkomt. Hoe doe je dat online? En hoe bewaak je de structuur van het chatgesprek? Doelgericht chatten vraagt dat je nieuwe vaardigheden inzet en methodisch te werk gaat.

Deze module bestaat uit drie online contactmomenten en oefening tussendoor. Je leert online gespreksvaardigheden en de methodiek van het 5-fasenmodel voor chathulpverlening.

Programma

De volgende onderdelen komen aan bod in webinar 1: ‘inleiding en basistechnieken’:

  • meerwaarde en impact van chathulpverlening
  • basistechnieken online gespreksvaardigheid
  • het gebruik van leestekens, interpunctie en emoticons

Na dit webinar ga je de geleerde techniek zelf oefenen met een medecursist.

De volgende onderdelen komen aan bod in webinar 2: ‘methodisch chatten’:

  • nabespreken van de oefening
  • methodisch chatten met het vijf-fasenmodel
  • voorbereiding op zelf oefenen

Kort na het tweede webinar komen we nog een laatste keer online bij elkaar voor een intervisiemoment. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen we de groep opdelen in subgroepen met verschillende intervisiemomenten.

Vorm en duur

Vaardigheden aanleren is meer dan aanhoren. We vinden het belangrijk dat je echt kunt oefenen. Daarom koppelen we je aan een medecursist met wie je na webinar 1 aan de slag gaat. Alle online contactmomenten duren 1 uur. De module kent dus in totaal 3 contacturen. Tussendoor voer je oefen-chatgesprekken en vul je een online vragenlijst in ter voorbereiding op de intervisie.

Doelgroep

Hulpverleners, wijkteammedewerkers, begeleiders, gedragswetenschappers, verpleegkundigen, casemanagers.

Registratie

Je meldt je in één keer aan voor beide webinars. De intervisiemomenten waar je op kunt intekenen worden tijdens de tweede webinar besproken. De twee webinars plus de intervisie vormen samen de module.

Kosten

De module kost €49,- inclusief btw. Voor dit bedrag krijg je:

  • twee webinars van 60 minuten
  • een online intervisiebijeenkomst
  • een link naar de opname van de webinars na afloop
  • handouts

Je betaalt eenvoudig online, tijdens je registratie.

Webinars