Coaching & intervisie e-health ambassadeurs

Begeleiding van bijeenkomsten van e-health ambassadeurs in de organisatie. Gerichte intervisie a.d.h.v. een intervisie-methodiek om de ambassadeursrol verder te verstevigen.

Leerdoelen

  • Kennisvergroting m.b.t. veranderkunde en implementatie van e-health
  • Leren stevig in je ambassadeursrol te staan
  • Gestructureerd uitwisselen van ervaringen en dilemma’s

Tijdsinvestering

In overleg

Resultaat

Je voelt je competent in je ambassadeursrol en hebt regelmatig uitwisseling met collega’s over de uitdagingen die je tegenkomt bij de implementatie van e-health.

Doelgroep

Ambassadeurs/medewerkers met als focus e-health

Doelgroep

8

Aanmelden of meer informatie