E-health en organisatieverandering

De introductie van e-health in de organisatie grijpt in op alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Dat is logisch, aangezien de inzet van e-health het primair proces van hulpverlening verandert. De werkprocessen veranderen en moeten opnieuw worden beschreven, maar denk ook aan wat het vraagt van ICT, het opleiden van medewerkers, de interne en externe communicatie of zelfs de zorginkoop en de samenwerking met (andere) zorgaanbieders. Hoe verandert de zorginstelling die e-health implementeert? Welke lessen hebben we hierover in de praktijk opgedaan? En hoe kan e-health het vehikel zijn om organisatieverandering juist bewust in een stroomversnelling te brengen? En: hoe krijg je de mensen hierin mee?

Leerdoelen

In deze presentatie leer je:

  • waarom e-health een organisatieverandering is (en waarom het nodig is er op die manier naar te kijken)
  • op welke onderdelen in de organisatie e-health ingrijpt en waarom dat zo is
  • hoe e-health een vehicel kan zijn voor organisatieverandering
  • hoe je draagvlak creĆ«ert voor deze verandering

Tijdsinvestering

2 uur

Resultaat

Na deze presentatie weet je waarom e-health een organisatieverandering vraagt en waarom het belangrijk is er zo naar te kijken. Je kent de impact van e-health op verschillende onderdelen in de bedrijfsvoering en je hebt beelden bij wat je kunt doen om medewerkers op een positieve manier mee te krijgen in de verandering.

Doelgroep

Bestuur, management, staffuncties, teamleiders

Doelgroep

30

Aanmelden of meer informatie