Inleiding ‘de competente online zorgprofessional’

Techniek implementeert zichzelf niet. Het enthousiasme van de zorgprofessional geeft de doorslag. Het inspireren van professionals en het verstevigen van hun competenties is daarom van groot belang. Dat strekt verder dan het aanleren van digitale vaardigheden. Professionals moeten worden toegerust om met inzet van e-health de beste kwaliteit van zorg te bieden en meerwaarde te zien, voor de cliënt én voor zichzelf. In deze presentatie laten we zien over welke kennis, vaardigheden en houding de competente online zorgverlener moet voldoen om succesvol e-health in te zetten. Ook bespreken we wat dit vraagt in de organisatie en je HR-beleid.

Leerdoelen

De sessie geeft een antwoord op de volgende vragen:

  • waarom zijn 'je bekwaam voelen' en meerwaarde ervaren essentieel voor implementatie?
  • over welke competenties moet de zorgprofessional beschikken?
  • hoe geef je hier vorm aan binnen het HRM-beleid in de organisatie?

Tijdsinvestering

2 uur

Resultaat

Na afloop van deze sessie heb je inzicht in de kennis, vaardigheden en houding die zorgprofessionals nodig hebben om goed online met cliënten te kunnen werken. Je weet wat dit betekent voor het HRM-beleid in de organisatie en je hebt een voorbeeld van een competentieprofiel om in je eigen organisatie in te zetten.

Doelgroep

Behandelaren/hulpverleners, managers, medewerkers kwaliteitsbeleid.

Doelgroep

30

Aanmelden of meer informatie