Implementatiescan – praktische handvatten om winst te boeken

De implementatie van e-health in de dagelijkse werkpraktijk is niet eenvoudig. De techniek wordt vaak wel gebruikt, maar dan bijvoorbeeld alleen door een select groepje mensen of met een te beperkte toepassing gezien de mogelijkheden. Op die manier lukt het niet om de gewenste efficiencyslag te maken. Door het afnemen van de Implementatiescan, gebaseerd op de Normalization Process Theory en verrijkt met de kennis die wij hebben van implementatie van e-health, maken we als het ware een ‘startfoto’ van de implementatiegraad op dat moment. Doordat de Implementatiescan op specifieke domeinen laat zien waar de implementatie vastloopt wordt helder waar de organisatie nog extra aandacht aan kan besteden. De scan kan door de tijd heen een aantal keer worden afgenomen om de voortgang van het implementatieproces te monitoren en te bepalen of de geformuleerde acties inderdaad tot resultaat geleid hebben. De scan biedt praktische handvatten voor verbetering en versnelling van de implementatie.

Leerdoelen

Je kent de stand van zaken van de implementatie en weet waar winst kan worden geboekt. Je hebt inzicht in wat nodig is om de implementatie vlot te trekken.

Tijdsinvestering

Invullen online vragenlijst door medewerkers: 10m, Adviesgesprek: 1 uur

Resultaat

De implementatiescan geeft praktisch inzicht in waar winst kan worden geboekt in implementatie.

Doelgroep

Projectleiders e-health, directie/management

Doelgroep

n.v.t.

Aanmelden of meer informatie