Kijken vanuit de klant: processen analyseren en optimaliseren

Werk je met een e-health platform of cliëntportaal in je zorginstelling? Dat is waarschijnlijk niet het enige ICT-systeem dat wordt gebruikt. Je hebt ook te maken met je EPD/ECD of cliëntvolgsysteem. En daarnaast zijn er waarschijnlijk nog allerlei andere systemen die worden gebruikt om het primair proces te ondersteunen. Het is belangrijk om deze systemen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat je geen dubbel of onnodig werk doet, zodat je cliënt inzage heeft in wat voor hem is bestemd, en zodat je makkelijk kunt samenwerken en informatie kunt delen. Door het huidige zorgproces per processtap in kaart te brengen en daarbij in detail uit te zoeken wie wat doet en met welk doel, ontstaat een compleet beeld van de route die een cliënt doorloopt van aanmelding tot afsluiting van een traject. We brengen daarbij ook expliciet de huidige inzet van het applicatielandschap in kaart.

Leerdoelen

  • Zicht op de huidige werkprocessen en de rol/impact van de ict
  • Zicht op de knelpunten en verbetermogelijkheden, vanuit medewerker en cliëntperspectief

Tijdsinvestering

4 uur

Resultaat

De werksessie biedt concrete input op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden. Het is helder welke vragen beantwoord moeten worden en welke keuzes voorliggen. De wensen en eisen met betrekking tot de gewenste situatie zijn beschreven. De acties en suggesties zijn geprioriteerd: wat zijn quick wins? Waar kun je snel verbeteringen doorvoeren en wat is de stip op de horizon?

Doelgroep

Informatiemanagers, applicatiebeheerders, projectleider e-health, behandelaren/hulpverleners.

Doelgroep

12

Aanmelden of meer informatie