Online in de zorg, hoe ga je om met de digitale verandering?

Techniek in brede zin, maar ook toegespitst op de zorg, is continu in ontwikkeling. Hoe verhoud jij je tot de digitalisering in de zorg? Ben je er blij mee of vind je het vooral een uitdaging? Hoe verandert 'online' jouw rol als hulpverlener? Hoe integreer je e-health in jouw dagelijks werk met voldoende meerwaarde voor jou en voor je cliënt? In deze workshop krijg je hier handvatten voor aangereikt.

Leerdoelen

  • Bewustwording van jouw eigen houding ten opzichte van e-health
  • Weten hoe e-health jouw rol verandert
  • Weten hoe je meerwaarde haalt uit e-health, voor jouzelf en voor je cliënt

Tijdsinvestering

2 uur

Resultaat

Na afloop van deze workshop weet je wat digitalisering in de zorg inhoudt, hoe dit jouw rol en werk beïnvloedt en hoe je techniek kunt inzetten met meerwaarde voor je cliënt.

Doelgroep

Zorgprofessionals en vrijwilligers met cliëntcontact.

Doelgroep

12

Aanmelden of meer informatie