Intervisie methodisch online hulpverlenen

Intervisie-sessie na doorlopen methodiektraining, om via een gestructureerde intervisie-procedure de ervaringen met het inzetten van de methodiek uit te wisselen en het methodisch werken te borgen.

Leerdoelen

In de praktijk leren toepassen van de online hulp-methodiek

Tijdsinvestering

Resultaat

Je weet hoe het toepassen van de methodiek uitpakt in de praktijk en kent elkaars ervaringen, dilemma’s en oplossingen.

Doelgroep

Behandelaren/hulpverleners die een methodiektraining hebben gevolgd.

Doelgroep

8

Aanmelden of meer informatie