Privacybewust werken in de zorg

In deze workshop ga je aan de slag met het vergroten van je eigen beveiligings- en privacybewustzijn. Je krijgt kaders mee uit wet- en regelgeving, toegepast op de dagelijkse zorgpraktijk. Daarmee kun je je eigen afwegingen maken hoe je gewoon je werk kunt doen, goede zorg leveren, maar met respect voor de privacy van cliënt/patiënt en collega’s. In deze workshop met interactieve werkvormen krijg je materiaal aangereikt om ook bij je collega’s het privacybewustzijn te vergroten.

Leerdoelen

  • Vergroten van je beveiligings- en privacybewustzijn
  • Het gesprek over privacy aankunnen met collega’s en cliënten

Tijdsinvestering

2 uur

Resultaat

In de workshop krijg je praktische tips en richtlijnen aangereikt om privacyrisico's aan te pakken en beter te begrijpen waar je aandacht aan zou moeten besteden.

Doelgroep

Hulpverleners, beleidsmedewerkers, zorgmanagers, ict-managers

Doelgroep

12

Aanmelden of meer informatie