Trajectmatig blended behandelen

In een online traject werkt een cliënt gedurende een bepaalde periode aan één of meerdere doelen, die hem op weg helpen bij het aanpakken van een probleem of hulpvraag. Soms gebeurt dat helemaal online, soms in de vorm van blended hulpverlening (een combinatie van face-to-face en online contactmomenten). Doordat je de ander niet (steeds) ziet en hoort, is het risico groter dat je uit contact raakt met de cliënt en er ongemerkt demotivatie of zelfs weerstand ontstaat. De laagdrempeligheid van het online werken kan omslaan in vrijblijvendheid, met het gevolg dat de cliënt mogelijk afhaakt. Hoe structureer je een online begeleidingstraject? Hoe motiveer je je cliënt vol te houden en hoe geef je op een gerichte manier online feedback op vorderingen? Wat is precies jouw rol en houding tijdens de online behandeling? Op deze vragen gaan we dieper in.

Leerdoelen

  • Kenmerken, kansen en aandachtspunten van online trajectmatig behandeling kennen.
  • Kunnen structureren van een online behandeltraject.
  • Online coachen: meebewegen en sturen.
  • Meta-communicatie kunnen voeren op proces en relatie.
  • Kunnen ontwerpen van een blended behandeltraject.

Tijdsinvestering

1 dagdeel

Resultaat

Na afloop van deze training kun je vormgeven aan een blended behandeltraject en heb je vaardigheden om je cliënt online feedback te geven en te motiveren om verder te gaan. Ook heb je een beeld bij jouw rol en de mate van regie die je neemt/geeft tijdens het traject.

Doelgroep

Behandelaren

Doelgroep

12

Aanmelden of meer informatie