Visievorming

Welke meerwaarde zie je van e-health voor jouw doelgroep? Waarin kan digitale zorg ondersteunend zijn voor medewerkers en hoe kan het de zorginstelling verder brengen? Voor succesvol en breed gebruik van e-health moet je keuzes maken gebaseerd op de visie op de zorg die je wilt leveren. Werkend vanuit visie kun je bepalen waaraan de techniek moet voldoen om jouw cliƫnten optimaal te ondersteunen en wat er bijvoorbeeld in het programma van eisen moet staan. Je voorkomt daarmee dat je je werkproces moet aanpassen aan wat de techniek kan, in plaats van dat jullie context en behoeften leidend zijn en door techniek worden ondersteund.

Een visie die organisatiebreed wordt gedragen en actief wordt gecommuniceerd door bestuur en management vergroot draagvlak bij medewerkers omdat iedereen begrijpt wat het doel en de meerwaarde is van de online zorg. Het helpt in de communicatie naar cliƫnten en het draagt ertoe bij dat het online of blended werken onderdeel wordt van het meerjarenplan van de zorginstelling.

Hoe kom je tot een gedragen visie op blended zorg? Wij helpen je er graag bij.

Lees meer...