Richting geven aan online zorg

Scroll voor meer info

Wij helpen onze klanten met...

 • Visievorming

  Het ontwikkelen van een visie op e-health en het maken van de juiste keuzes

 • Kennis delen

  Het vergroten van kennis en competenties op specifieke e-health thema's

 • Implementeren

  Starten met de implementatie van e-health

 • Borgen & opschalen

  Het borgen en (verder) opschalen van e-health

 • Procesanalyse
 • Visie-sessie
 • Patient journey
 • Business case
 • Selectie ict
 • Methodiektrainingen
 • Praktische trainingen
 • Workshops, lezingen, gastlessen
 • Intervisie
 • E-learning
 • Projectorganisatie en -management
 • Inrichten monitoring, evaluatie en verantwoording
 • Coaching projectleider en aandachts-functionarissen/ambassadeurs
 • Herontwerp processen en zorginhoud
 • Methodiektrainingen online hulpverlenen
 • Ondersteuning communicatie
 • Projectmanagement
 • Opschalingsplan opstellen en uitvoeren
 • Standaardiseren en vereenvoudigen processen
 • Ontwikkelen en aanpassen zorginhoud
 • Inbedding in de lijn
 • Opleidingsplan opstellen en uitvoeren

Wie we zijn en wat
we doen

Wij komen zelf uit de zorg en we hebben gedegen kennis van de toepassing en implementatie van e-health. We lopen al wat jaren mee en zijn meegegroeid met de ontwikkelingen. We snappen de context van de zorginstelling, we begrijpen de hoofden en harten van hulpverleners en we weten dat de inzet van e-health een verandering betekent in het werken en denken van alle betrokkenen.

We nemen de zorginhoud altijd als vertrekpunt. Techniek is een middel, geen doel op zich. We hebben verstand van ict. Daardoor slaan we met succes de brug tussen techniek en hulpverlening.

Wij treden op als adviseur, projectmanager of trainer. Vaak ook bestaan die rollen naast of na elkaar. We helpen de juiste beweging en verandering te creëren in je organisatie, we zijn je kundige sparringpartner en we zetten je graag aan het denken over vragen als 'waarom willen we dit?' en 'welk probleem lost dit op?'.

We werken samen met professionals uit ons netwerk die hun sporen hebben verdiend op het gebied van zorginnovatie en de implementatie van e-health en die veelal expertise hebben op specifieke thema's.

De Zorgbewegers is de vaste implementatiepartner van e-health-platform Jouw Omgeving BV.

Projectmanagement

Wil je e-health implementeren in je zorgaanbod? We weten wat er moet gebeuren, we geven richting en waar nodig komen we met concrete producten, trainingen en materialen. We werken projectmatig, met duidelijke doelen en planningen en een focus op de eindopbrengst.

Veranderkunde en ontwikkeling zorginhoud

We zijn er ook voor de onderliggende complexe vraagstukken: het veranderkundige aspect en de ontwikkeling op de zorginhoud. Denk aan inhoudelijke kennisoverdracht over e-health, het creëren van draagvlak, het boven tafel krijgen van belemmerende overtuigingen en weerstand, het methodisch scholen van hulpverleners, het inbedden van de nieuwe manier van werken in de dagelijkse praktijk en het inhoudelijk helpen ontwerpen van echte blended hulpverlening op maat.

Wat onze klanten zeggen

 • Buddy Netwerk startte in 2017 met de pilot ‘Een e-buddy in huis!’. Via via kwamen we in contact met Myriam Limper van De Zorgbewegers. Haar expertise op het gebied van e-health bracht ons project – waaronder de training van de e-buddy’s - naar het niveau dat we wilden. Het is fijn samenwerken als je zoveel enthousiasme op inhoud en innovatie deelt met elkaar!

  Carmen van Haren

  Projectleider Buddy Netwerk

 • Het implementeren van e-Health is geen sinecure. Het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) wordt hierbij ondersteund door de begeleiding van Myriam Limper en Nicole Somsen. Inmiddels is bij de aangesloten instellingen van het E-KJP goed merkbaar dat veel patiënten gebruik maken van de online toepassingen, waarbij de deskundige en professionele support van Myriam en Nicole een van de succesfactoren is. Om die reden bevelen we hen dan ook van harte aan

  Arianne Kooijmans

  Programmamanager e-health E-KJP

 • Dankzij de Zorgbewegers gingen onze behandelaars met vertrouwen en enthousiasme het implementatieproces in. We werden echt ontzorgd.

  Judith Zadoks

  Programmamanager Hersenz

Wij zijn de Zorgbewegers